×

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 922.341.434 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 814.473.402 814.473.402
Transferler
4.943.862 62.205.379 -67.149.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
317.490 530.189.433 -444.607.651 109.508.802 195.408.074 195.408.074
Devir Karı (Zararı)
109.508.802 109.508.802 109.508.802
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
317.490 530.189.433 -444.607.651 85.899.272 85.899.272
Kar Payları
-25.734.967 -25.734.967 -25.734.967
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.037.710 -1.557.584 1.452.530.867 -809.262.424 17.076.314 114.812.824 109.508.802 984.146.509 984.146.509
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
100.000.000 1.037.710 -1.557.584 1.452.530.867 -809.262.424 17.076.314 114.812.824 109.508.802 984.146.509 984.146.509
Transferler
109.508.802 -109.508.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.847 -82.833.187 89.755.744 62.692.705 69.640.109 69.640.109
Periyot Karı (Zararı)
62.692.705 62.692.705 62.692.705
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
24.847 -82.833.187 89.755.744 6.947.404 6.947.404
Sermaye Arttırımı
0
Periyot Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.062.557 -1.557.584 1.369.697.680 -719.506.680 17.076.314 224.321.626 62.692.705 1.053.786.618 1.053.786.618

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.700.169 332.787.983
Periyot Karı (Zararı)
62.692.705 27.727.330
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
305.160.510 227.768.931
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14 11.132.050 9.772.532
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.944.965 26.205.662
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.013.940 25.160.208
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 931.025 1.045.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.234.600 -761.709
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.234.600 -761.709
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
16 140.002.634 36.441.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
143.306.398 122.492.785
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -48.279.777 -12.414.457
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öbür Düzeltmeler
15 -48.279.777 -12.414.457
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
13.072.240 20.508.360
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
44.216.600 25.523.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.088.181 134.602.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
290.462.464 53.539.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-735.866.204 35.953.500
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-15.125.736 -10.974.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
466.026.776 92.018.911
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
466.026.776 92.018.911
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.241.780 -2.661.412
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.457.353 -16.365.065
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.457.353 -16.365.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -327.362.741 1.332.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.007.167 -18.242.578
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-91.023.365 -13.466.994
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.198 -4.775.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.234.966 390.098.453
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.537.134 -350.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -57.500.645
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 71.931 540.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
107.392.536 -125.186.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.356 1.313.408
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.356 1.313.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.532.394 -4.129.076
Alınan Faiz
16 12.411.083 9.695.566
İştirak (Kar) Hissesi ve Başka Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -132.066.360
İştirak (Kar) Hissesi ve Başka Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
105.446.491 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.636.987 -56.893.909
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-179.733.350 -11.369.807
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -179.733.350 -11.369.807
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -3.817.772 -3.584.658
Ödenen Faiz
-169.085.865 -41.939.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-323.944.620 150.707.612
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.927.990 26.347.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.016.630 177.055.357
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.195.143.267 494.692.487
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 882.126.637 671.747.844

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 882.126.637 1.195.143.267
Finansal Yatırımlar
8 114.134.640 171.301.354
Ticari Alacaklar
3.399.872.454 3.704.105.628
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.399.872.454 3.704.105.628
Türev Araçlar
2.044.425 699.972
Stoklar
7 2.195.107.591 1.459.671.369
Peşin Ödenmiş Giderler
9 118.004.404 102.878.668
Öteki Dönen Varlıklar
11 220.222.093 129.253.034
ORTA TOPLAM
6.931.512.244 6.763.053.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.931.512.244 6.763.053.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.032.457 10.032.457
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.032.457 10.032.457
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
26.500.000 26.500.000
Maddi Duran Varlıklar
16.459.991 12.302.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
58.110.358 49.600.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
156.639.799 159.882.217
Şerefiye
83.683.081 83.683.081
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.956.718 76.199.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.330.998 31.793.578
Başka Duran Varlıklar
2.322.427 2.268.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.396.030 292.379.474
TOPLAM VARLIKLAR
7.226.908.274 7.055.432.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.532.617.994 1.533.601.645
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.532.617.994 1.533.601.645
Banka Kredileri
4 1.519.112.822 1.524.777.664
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 13.505.172 8.823.981
Ticari Borçlar
4.116.363.834 3.644.505.863
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.116.363.834 3.644.505.863
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
24.337.102 14.095.322
Başka Borçlar
29.960.967 61.418.320
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
6 29.960.967 61.418.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 270.098.054 597.460.795
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
32.896.441 39.932.659
ORTA TOPLAM
6.006.274.392 5.891.014.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.006.274.392 5.891.014.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.360.601 134.900.058
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.360.601 134.900.058
Banka Kredileri
4 117.578.098 117.723.400
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 15.782.503 17.176.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.600.902 38.846.485
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
25.600.902 38.846.485
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.885.761 6.525.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.847.264 180.271.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.173.121.656 6.071.286.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.053.786.618 984.146.509
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
1.062.557 1.037.710
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.140.096 1.450.973.283
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.369.697.680 1.452.530.867
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-719.506.680 -809.262.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
-719.506.680 -809.262.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.076.314 17.076.314
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
224.321.626 114.812.824
Net Periyot Karı yahut Zararı
62.692.705 109.508.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.053.786.618 984.146.509
TOPLAM KAYNAKLAR
7.226.908.274 7.055.432.766

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 5.277.059.764 2.862.678.212
Satışların Maliyeti
12 -4.971.587.526 -2.724.692.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
305.472.238 137.985.288
BRÜT KAR (ZARAR)
305.472.238 137.985.288
Genel İdare Giderleri
13,14 -58.927.918 -36.195.517
Pazarlama Giderleri
13,14 -76.141.254 -30.319.628
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
10.331.054
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
-3.067.916
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
167.335.150 81.801.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 48.279.777 12.414.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.614.927 94.215.654
Finansman Giderleri
16 -139.849.982 -45.979.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.764.945 48.235.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.072.240 -20.508.360
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-5.529.480 -11.654.716
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.542.760 -8.853.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
62.692.705 27.727.330
DEVİR KARI (ZARARI)
62.692.705 27.727.330
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
62.692.705 27.727.330
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,62692705 0,27727330
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-82.808.340 152.991.636
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
-82.808.340 152.991.636
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
89.755.744 -143.202.988
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
89.755.744 -143.202.988
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.947.404 9.788.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.640.109 37.515.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
69.640.109 37.515.978

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147050

BIST

Share this content:

Yorum gönder