×

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirket İdare Konseyi’nin Kar Hissesi Dağıtımı Hakkında Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.05.2023
Nakit Kar Hissesi Ödeme Hali Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8 Peşin 0,1853310 18,5331 10 0,1667979 16,67979

Nakit Kar Hissesi Ödeme Vakit Aralığı
Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Birinci Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Birinci Tarih (Genel Şuraca Onaylanan) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Şuraca Onaylanan)
31.08.2023

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket’in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın “Yönetim Şurası’nın 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap devri kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması” bahisli 6 ncı gündem hususunda, öteki konuların yanı sıra, özetle
a) Şirket “Çıkarılmış Sermayesi”nin brüt % 7,260’ı, net % 6,534’ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000 Türk Lirası (“brüt”), 171.000.000 Türk Lirası (“net”) fiyatında “nakit” kar dağıtımı yapılmasının,
b) Sermaye Piyasası Konseyi (“SPK”) ve Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına nazaran 4.790.056.160,78 Türk Lirası fiyatındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları” hesabına alınmasının,
c) Yasal Muhasebe Kayıtları’na nazaran toplam 352.638.553,56 Türk Lirası’nın “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınmasının,
Şirket hisse sahipleri tarafından onaylandığı görülerek
6102 sayılı ?Türk Ticaret Kanunu’ (“TTK”), 6362 sayılı ?Sermaye Piyasası Kanunu’ ve Sermaye Piyasası Heyeti (“SPK”) Düzenlemeleri, 5520 sayılı ?Kurumlar Vergisi Kanunu’, 193 sayılı ?Gelir Vergisi Kanunu’, 213 sayılı ?Vergi Tarz Kanunu’, öbür ilgili mevzuat kararları ile Şirket Temel Mukavelesi’nin ilgili kararları ve kamuya açıklanan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak
1) Şirket’in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı’nda dağıtılmasına karar verilen 190.000.000 Türk Lirası (“brüt”), 171.000.000 Türk Lirası (“net”) meblağında kar hissesine ek olmak üzere Şirket “Çıkarılmış Sermayesi”nin brüt % 18,533’ü, net % 16,680’i oranında 485.000.000,00 Türk Lirası (“brüt”), 436.500.000,00 Türk Lirası (“net”) meblağında (ilave) “nakit” kar dağıtımı yapılması,
2) 485.000.000,00 Türk Lirası (“brüt”), 436.500.000,00 Türk Lirası (“net”) meblağında “nakit” kar dağıtımında, dağıtılmayan karın eklendiği Şirket’in “olağanüstü yedekler” hesabındaki kaynakların kullanılması ve
3) Kar hissesi dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanması
konularının birlikte Fevkalâde Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.288
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 389.642.453,12

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Devir Kârı
4. Vergiler ( – )
5. Net Devir Kârı
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – )
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Devir Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Öbür Kâr Payı
* Çalışanlara
* İdare Şurası Üyelerine
* Hisse Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Yasal Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Harika Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Öteki Kaynaklar 485.000.000 485.000.000

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL PAHALI HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
– – – 436.500.000 0 80,96 0,17 0,1668
TOPLAM 436.500.000 0 80,96 0,17 0,1668

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149330

BIST

Share this content:

Yorum gönder