×

TCMB’den bankalara gerçek kişi dövizi için yeni dönüşüm maksadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Menkul Değer Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gitti. 17 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe nazaran gerçek kişi ek dönüşüm oranına nazaran menkul değer tesisine ait süreksiz uygulama eklendi.

TCMB 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri ortasında gerçek kişi Döviz hesabından TL’ye yüzde 10’luk dönüşüm maksadını yakalayamayan bankalar eksik kalan kısım kadar menkul değer tesisi yükümlülüğü getirdi.

Eklenen süreksiz 11’inci hususta “28/7/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve iştirak bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt nizamı temel alınarak Merkez Bankasınca belirlenen yöntem ve asıllara nazaran bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına nazaran 26/5/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama periyodunda yüzde 10,00’ın altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan meblağ kadar menkul değer bloke olarak tesis edilir” sözlerine yer verildi.

Bu oran Nisan ayında yapılan düzenlemede yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Düzenleme hem gerçek hem de hukuksal bireyleri kapsıyordu. Yeni düzenlemede yalnızca gerçek bireyler için maksatlar güncellendi. Tüzeller için ise eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Temmuz sonrası maksat yüzde 30

Yeni düzenleme ile, yalnızca birinci dilim değil, 28 Temmuz sonrası için de kademeli TL’ye geçiş düzenlemesi yapıldı. Buna nazaran, 28 Temmuz tarihi sonrasında gerçek şahıslar için dövizden TL dönüşüm oranında yüzde 30’u yakalayamayan bankalar için yüzde 10 ek menkul değer tesisi yapılacak.
Eklenen süreksiz hususta kelam konusu değişiklik için, “28/7/2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30,00’ın altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu meblağının yüzde 10’u oranında ek menkul değer kelam konusu gayeye ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilir” tabirleri kullanıldı.

Menkul değer blokesi, 28 Temmuz’a kadar tutmayan yüzde 10 amacının eksik kalan kısmı için 6 ay müddetle uygulanacak. 28 Temmuz sonrasında yüzde 30 amacı tutmayan bankalar için uygulanacak yüzde 10 ek menkul değer tesisi ise yüzde 30 maksadı tutturulana kadar bloke olacak.

Share this content:

Yorum gönder