×

Resmi Gazete’de bugün (25.08.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 152)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 23/08/2023 Tarihli ve 1230 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 23/08/2023 Tarihli ve 1231 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 23/08/2023 Tarihli ve 1232 Sayılı Kararı
TEBLİĞLER
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)
–– Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
DÜZELTME: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/08/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Share this content:

Yorum gönder