×

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Öbür Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Transferler
274.644.415 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.496.719 687.713.539 228.216.062 898.432.882 898.432.882
Kar Payları
0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 825.287.123 4.958.597.695 54.409.491 510.447.568 228.216.062 6.582.219.865 6.582.219.865
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 2.158.691.295 6.812.218.430 71.434.906 321.761.749 1.229.544.344 10.598.912.650 10.598.912.650
Transferler
43.473.832 1.186.070.512 -1.229.544.344 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.315.446 135.609.278 596.198.047 947.122.771 947.122.771
Kar Payları
-436.144.567 -436.144.567 -436.144.567
Devir Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 2.374.006.741 6.947.827.708 114.908.738 1.071.687.694 596.198.047 11.109.890.854 11.109.890.854

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.065.278.669 426.634.566
Devir Karı (Zararı)
596.198.047 228.216.062
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
456.207.782 201.011.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-181.082 -517.396
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
639.255 1.153.540
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
934.394.783 293.965.085
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-481.645.064 -98.881.825
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-481.645.064 -98.881.825
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11 2.999.890 5.291.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.872.840 -2.592.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -576.575
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -5.975
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -570.600
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.231.072 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.205 339.806
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
154.532 410.624
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.673 -70.818
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.881.679 -347.664
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-741.046 -344.511
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
16.622.725 -3.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.971.972 -2.008.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.065.278.669 426.634.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.636.492 -5.073.632
Ödenen Faiz
-5.719.689 -1.767.655
Alınan Faiz
5.080.434 614.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.997.237 -3.920.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.144.567 4.746.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.746.888
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.746.888
Ödenen Temettüler
-436.144.567 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
626.497.610 426.307.822
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.980.511 10.072.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.478.121 436.380.098
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 574.657.715 78.350.995
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.215.135.836 514.731.093

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.215.135.836 574.657.715
Peşin Ödenmiş Giderler
1.231.072 0
Öteki Dönen Varlıklar
7 24.316.379 21.923.957
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
24.316.379 21.923.957
ORTA TOPLAM
1.240.683.287 596.581.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.240.683.287 596.581.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.042.563.499 4.701.534.770
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımlar
6 5.254.664.944 5.689.477.195
Başka Duran Varlıklar
0 420.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.297.228.443 10.391.432.415
TOPLAM VARLIKLAR
11.537.911.730 10.988.014.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
379.605 185.400
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
4 257.383 102.851
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
122.222 82.549
Öbür Borçlar
17.409.800 1.528.121
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
193.869 934.915
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
17.215.931 593.206
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.759.552 1.471.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.716 73.390
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
98.716 73.390
ORTA TOPLAM
20.647.673 3.258.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.647.673 3.258.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
281.169 487.577
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
281.169 487.577
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 407.092.034 385.355.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.373.203 385.842.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
428.020.876 389.101.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
11.109.890.854 10.598.912.650
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-23.538.074 -23.538.074
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.374.006.741 2.158.691.295
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
2.374.006.741 2.158.691.295
Öteki Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
2.374.006.741 2.158.691.295
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.947.827.708 6.812.218.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.947.827.708 6.812.218.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
114.908.738 71.434.906
Yasal Yedekler
114.908.738 71.434.906
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.071.687.694 321.761.749
Net Periyot Karı yahut Zararı
596.198.047 1.229.544.344
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.109.890.854 10.598.912.650
TOPLAM KAYNAKLAR
11.537.911.730 10.988.014.087

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
9 131.589.196 146.742.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.589.196 146.742.889
BRÜT KAR (ZARAR)
131.589.196 146.742.889
Genel İdare Giderleri
-17.464.898 -12.627.353
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
214.870 321.242
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
-9.673 -5.863
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
114.329.495 134.430.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.943.068 1.962.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.719.690 -1.767.655
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 481.645.064 98.881.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
599.197.937 233.507.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
599.197.937 233.507.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.999.890 -5.291.629
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.233.728 -4.700.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 233.838 -591.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
596.198.047 228.216.062
DEVİR KARI (ZARARI)
596.198.047 228.216.062
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
596.198.047 228.216.062
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse başına çıkar 0,21198200 0,08114300
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
226.647.838 -18.417.599
Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelir Unsurları
226.647.838 -18.417.599
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
124.276.886 688.634.419
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Paylar
138.415.943 454.376.448
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Yararları (Kayıpları)
138.415.943 454.376.448
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.806.665 233.337.091
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-11.332.392 920.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -11.332.392 920.880
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
350.924.724 670.216.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
947.122.771 898.432.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
947.122.771 898.432.882

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145695

BIST

Share this content:

Yorum gönder