×

TCMB’den rezerv artışı iletisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), siyaset araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, Açık Piyasa Süreçleri fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, fonlamanın kompozisyonunda swap tartısının azaltılması ve Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklandığını açıkladı.

27 Nisan’da gerçekleştirilen ve siyaset faizinin yüzde 8,50’de sabit bırakıldığı Para Siyaseti Heyeti toplantısının özetini yayımlayan TCMB, “Para siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Sarsıntının 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir” dedi.

Özetlerde şu sözler öne çıktı:

Para siyasetinde sürdürülebilir fiyat istikrarı maksadı doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun halde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Kurul, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi maksadıyla uygun finansal şartların oluşmasını önceliklendirecektir.

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir formda kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm ögeleriyle uygulayacaktır.

Share this content:

Yorum gönder