×

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 14.707.656 27.736.308 78.419.689 78.419.689
Transferler
28 27.736.308 -27.736.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 2.979.406 2.979.406 2.979.406
Periyot Karı (Zararı)
28 2.979.406 2.979.406 2.979.406
Periyot Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 42.443.964 2.979.406 81.399.095 81.399.095
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 42.443.964 55.842.173 134.261.862 134.261.862
Transferler
28 39.000.000 16.842.173 -55.842.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 3.335.253 3.335.253 3.335.253
Periyot Karı (Zararı)
28 3.335.253 3.335.253 3.335.253
Devir Sonu Bakiyeler
69.000.000 6.000.000 -24.275 59.286.137 3.335.253 137.597.115 137.597.115

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.993.179 -5.701.155
Periyot Karı (Zararı)
3.335.253 2.979.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
28 3.335.253 2.979.406
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-122.493 409.374
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 114.350 53.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 67.898 30.038
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 67.898 30.038
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
35 -304.741 325.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -414.896 -75.459
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
35 110.155 401.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.096.193 -9.077.408
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -3.856.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.536 -21.196
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 31.072 -21.196
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.536
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.257 -11.515
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.257 -11.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.327.459 -7.910.032
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 -2.524.941 902.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.247.810 -2.043.337
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.409.880 -1.915.791
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.657.690 -127.546
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 244.657 -12.001
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752.783 -29.456
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 752.783 -29.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 14.738.481 1.460.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.191.687 -1.412.105
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.191.687 -1.412.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.308.953 -5.688.628
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -257.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -58.452 -12.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -7.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-406.708 -803.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 403.968
Kredilerden Nakit Girişleri
44 403.968
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
44 -596.332 -849.293
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
44 -596.332 -849.293
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
19 -115.117 -32.089
Ödenen Faiz
35 -110.155 -401.391
Alınan Faiz
35 414.896 75.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.579.435 -6.504.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.579.435 -6.504.501
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.907.754 51.171.907
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.487.189 44.667.406

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.487.189 82.907.754
Finansal Yatırımlar
44 40.525.751 36.669.021
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.525.751 36.669.021
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Başka Finansal Varlıklar
40.525.751 36.669.021
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 15.536 31.072
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.072
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.536
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Öteki Alacaklar
8 104.847 102.590
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 104.847 102.590
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 57.186.989 50.859.530
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.614.191 89.250
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.614.191 89.250
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 201.411 142.959
Başka Dönen Varlıklar
27 1.326.487 134.800
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
1.326.487 134.800
ORTA TOPLAM
191.462.401 170.936.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.462.401 170.936.976
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Öbür Alacaklar
0 0
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 600.549 631.029
Taşıtlar
568.032 603.519
Mobilya ve Demirbaşlar
31.516 26.309
Özel Maliyetler
1.001 1.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.323.283 1.399.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 12.904 13.394
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 12.904 13.394
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Öteki Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.936.736 2.044.050
TOPLAM VARLIKLAR
193.399.137 172.981.026
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.553.426 2.264.875
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.553.426 2.264.875
Banka Kredileri
1.553.426 2.264.875
Öteki Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.716.013 1.468.203
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
6 1.409.880
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.716.013 58.323
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
26 298.925 54.268
Öteki Borçlar
8 865.763 112.980
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
6 39.092 39.092
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 826.671 73.888
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 48.865.346 34.126.865
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 48.865.346 34.126.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 108.433 157.842
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
24 6.333 55.742
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
24 102.100 102.100
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ORTA TOPLAM
55.407.906 38.185.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.407.906 38.185.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 348.592 348.592
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
348.592 348.592
Banka Kredileri
348.592 348.592
Öteki Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Başka Borçlar
0 0
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 45.524 185.539
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
24 45.524 185.539
Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.116 534.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.802.022 38.719.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
137.597.115 134.261.862
Ödenmiş Sermaye
28 69.000.000 30.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
28 6.000.000 6.000.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -24.275 -24.275
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
28 -24.275 -24.275
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
28 -24.275 -24.275
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
0 0
Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.987.262 2.097.779
Yasal Yedekler
4.987.262 2.097.779
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
54.298.875 40.346.185
Net Devir Karı yahut Zararı
3.335.253 55.842.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.597.115 134.261.862
TOPLAM KAYNAKLAR
193.399.137 172.981.026

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
29 39.497 17.962
Satışların Maliyeti
29 -67.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.497 -49.383
BRÜT KAR (ZARAR)
39.497 -49.383
Genel İdare Giderleri
31 -2.221.032 -825.518
Pazarlama Giderleri
31 -16.478 -173.690
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
32 455.223 241.420
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
32 -200.490 -281.055
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.943.280 -1.088.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.313.155 1.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -198.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.171.586 -1.086.456
Finansman Gelirleri
35 2.358.052 4.597.843
Finansman Giderleri
35 -194.385 -531.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.335.253 2.979.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
3.335.253 2.979.406
DEVİR KARI (ZARARI)
3.335.253 2.979.406
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana İştirak Payları
39 3.335.253 2.979.406
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.335.253 2.979.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Paydaşlık Payları
3.335.253 2.979.406

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144007

BIST

Share this content:

Yorum gönder