×

İhracat İkliminde bir yılın en yüksek düzeyi

Türkiye imalat bölümünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Dalı İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2023 periyodu sonuçları açıklandı.

Endekste eşik paha olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayılar ihracat ikliminde güzelleşmeye, 50’nin altındaki bedeller ise bozulmaya işaret ediyor.

Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Kesimi İhracat İklimi Endeksi, Nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik kıymet 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki güzelleşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan düzgünleşme birebir vakitte son bir yıla yakın devrin en besbelli seviyesinde gerçekleşti.

Almanya, İngiltere ve ABD’de son bir yılın en düzgün performansı

Yüzde 9’luk hissesiyle Türk imalat dalının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak Nisan’da son bir yılın en yüksek suratına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaşlamanın akabinde güzelleşmeye işaret etti.

Benzer biçimde, Birleşik Krallık’ta büyüme suratı son bir yılın en yüksek düzeyine ulaşırken ABD’de ise ekonomik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin birinci ayında büyüme bölgesinde kalsa da Avrupa’nın imalat bölümünde talep zayıflığı olduğuna ait sinyaller dikkat çekti. Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde üretim Nisan ayında düşüş kaydetti.


BAE ve Katar’da büyüme güçlü, Çin’de toparlanma sürüyor, Rusya’da düzgünleşme var

Orta Doğu’nun birtakım bölgeleri Nisan’da da güçlü büyüme eğilimini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivitede bariz bir genişleme kaydetti ve büyüme suratı son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Suudi Arabistan’da üretim yavaşça hızlanırken Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivitenin düşmeye devam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Sahra Altı Afrika’nın birtakım bölgelerinde talep yeniden zayıf seyretti. Güney Afrika ve Kenya’da üretim düşüş gösterirken Nijerya’da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivitede toparlanma sağladı.
Çin’de salgına yönelik kısıtlamaların bu yıl başlarında gevşetilmesiyle birlikte başlayan büyüme Nisan’da da devam etti ve ülke iktisadı toparlanma eğilimini sürdürdü. Üretim, yavaşça sürat kesmekle birlikte güçlü bir artış sergiledi.

Ekonomik aktivitenin Temmuz 2010’dan beri en yüksek süratte arttığı Hindistan, PMI anketi kapsamındaki ekonomiler ortasında büyüme performansının en güçlü olduğu ülkelerden biri olma özelliğini korudu. Brezilya ve Rusya’da da üretim güzelleşme kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel Market Intelligence İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat bölümünün en büyük dört ihracat pazarında üretim artışı ikinci çeyrek başında ivme kazandı. Bu durum, ihracat ikliminde yaklaşık son bir yıllık periyodun en süratli güzelleşmesinin yaşanması için güçlü bir temel oluşturdu. İhracat pazarlarının bu yıl başında olduğundan çok daha sağlıklı bir görünüm sergilemesi, ikinci çeyreğin devamında imalat kesimindeki canlanmayı destekleyecektir.

Share this content:

Yorum gönder