×

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kar Hissesi Dağıtımı Süreçlerine Başlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.03.2023
Hususun Gündemde Yer Aldığı Genel Heyet Tarihi 19.04.2023
Kar Hissesi Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREULSY00022 Peşin 1,0952120 109,5212 10 0,9856908 98,56908
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREULSY00030 Peşin 1,0952120 109,5212 10 0,9856908 98,56908
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 Peşin 1,0952120 109,5212 10 0,9856908 98,56908

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Mutlaklaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 08.05.2023 10.05.2023 09.05.2023

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Hissesi Ödeme Vakit Aralığı
Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Birinci Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Birinci Tarih (Genel Heyetçe Onaylanan) Nakit Kar Hissesi Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Şuraca Onaylanan)
01.05.2023 15.05.2023 01.05.2023 15.05.2023

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREULSY00022 0 0
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREULSY00030 0 0
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 0 0

Ek Açıklamalar
19.04.2023 tarihli Olağan Genel Şura Toplantısında onaylanan 2022 yılı karının Şirket Temel Mukavelesi’nin 19’uncu unsuruna ve Şirket’imiz Kar Dağıtım Siyaseti’ne uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan biçimde dağıtılması süreçlerine 08.05.2023 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy Un A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 190.970.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.690.704,22
Temel mukavele uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise kelam konusu imtiyaza ait bilgi Yoktur

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Periyot Kârı 816.717.456 455.678.604,01
4. Vergiler ( – ) 103.832.245 82.891.193,03
5. Net Periyot Kârı 712.885.211 372.787.410,98
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 18.639.370,55 18.639.370,55
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 694.245.840,45 354.148.040,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Devir Karı/Zararı 694.245.840,45 354.148.040,43
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.929.643,67 2.929.643,67
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı 697.175.484,12 357.077.684,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 209.152.645,24 209.152.645,24
* Nakit 209.152.645,24 209.152.645,24
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Öbür Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Heyeti Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Şahıslara 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 0 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 19.960.414,52 19.960.414,52
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. İnanılmaz Yedek 465.132.780,69 125.034.980,67
20. Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar 0 0

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
A Kümesi 21.719.697,77 0 3,12 0,985691 98,57
B Kümesi 14.479.798,52 0 2,08 0,985691 98,57
C Kümesi 152.037.884,12 0 21,81 0,985691 98,57
TOPLAM 188.237.380,71 0 27 0,985691 98,57

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147141

BIST

Share this content:

Yorum gönder