×

Tarım-ÜFE Nisan’da geriledi

Tarım-ÜFE, Nisan’da aylık bazda yüzde 2.32 azalırken, yıllık bazda yüzde 71.52 arttı.

Endeks’te, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 71,52 artış ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 134,06 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir evvelki aya nazaran, tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış, balık ve öteki balıkçılık eserlerinde yüzde 0,49 artış ve ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış gerçekleşti. Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 16,56 azalış, tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 0,43 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 5,78 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye nazaran 4 alt küme daha düşük, 7 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 35,85 ile zerzevat ve kavun-karpuz kök ve yumrular ve yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 167,15 ile turunçgiller ve yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Yıllık azalışın olduğu tek alt küme ise, yüzde 13,70 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye nazaran 1 alt küme daha düşük, 10 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Bir evvelki aya nazaran azalışın yüksek olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 9,72 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,12 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise yüzde 20,69 ile öbür ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Nisan 2023’te, endekste kapsanan 77 husustan, 27 hususun ortalama fiyatında azalış, 44 unsurun ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Share this content:

Yorum gönder