×

ASTOR GÜÇ A.Ş.( Finansal Rapor

ASTOR GÜÇ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Öteki Kar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
850.000.000 23.141.145 1.312.460 27.187.388 -320.746.811 517.681.157 1.098.575.339 1.098.575.339
Transferler
517.681.157 -517.681.157 0 0
Periyot Karı (Zararı)
237.733.324 237.733.324 237.733.324
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
24.037.880 -2.731.014 21.306.866 21.306.866
Devir Sonu Bakiyeler
850.000.000 47.179.025 -1.418.554 27.187.388 196.934.346 237.733.324 1.357.615.529 1.357.615.529
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
850.000.000 412.110.087 -2.374.543 52.168.495 171.953.239 1.827.009.411 3.310.866.689 3.310.866.689
Transferler
114.899.176 1.712.110.235 -1.827.009.411 0 0
Periyot Karı (Zararı)
453.226.329 453.226.329 453.226.329
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
14.036.054 -3.593.905 10.442.149 10.442.149
Sermaye Arttırımı
148.000.000 148.000.000 148.000.000
Kar Payları
-527.975.330 -527.975.330 -527.975.330
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.625.826.355 1.625.826.355 1.625.826.355
Periyot Sonu Bakiyeler
998.000.000 1.625.826.355 426.146.141 -5.968.448 167.067.671 1.356.088.144 453.226.329 5.020.386.192 5.020.386.192

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.669.622 -117.336.393
Periyot Karı (Zararı)
453.226.329 237.733.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
453.226.329 237.733.324
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.126.008 65.332.179
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
41.487.326 18.859.167
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.426 -1.706.931
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.426 -1.706.931
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.725.798 4.707.485
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.834.674 4.710.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.876 -2.800
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
17.200.145 9.685.507
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
17.200.145 9.685.507
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-862.266 2.877.515
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-862.266 2.877.515
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
22.134.259 33.728.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.552.828 -2.819.084
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.552.828 -2.819.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.682.715 -420.401.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.589.520 -220.136.419
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.468.510 1.741.865
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.271.352 -283.290.661
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-253.721.220 -142.024.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.649.610 116.913.052
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.423.229 -4.545.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
191.587.518 137.691.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.805.556 -26.750.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
306.669.622 -117.336.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.380.472 -930.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.761 23.768.287
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.761 23.768.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.140.233 -24.699.207
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.140.233 -24.699.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.171.469.829 246.903.409
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-273.488.925 271.156.671
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-2.011.499 -24.187.564
İştirak (Kar) Hissesi ve Öteki Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.773.826.355 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-326.856.102 -65.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.758.979 128.636.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.758.979 128.636.096
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.100.915 293.096.282
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.565.859.894 421.732.378

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.565.859.895 143.100.915
Finansal Yatırımlar
711.026.301 371.983.256
Ticari Alacaklar
2.400.530.988 2.578.114.082
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
33.976.630 28.037.911
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.366.554.358 2.550.076.171
Başka Alacaklar
147.534.252 149.055.775
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
147.534.252 149.055.775
Stoklar
1.199.145.368 1.201.416.720
Peşin Ödenmiş Giderler
825.925.868 584.590.901
Öbür Dönen Varlıklar
19.483.017 677.459
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
19.483.017 677.459
ORTA TOPLAM
6.869.505.689 5.028.939.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.869.505.689 5.028.939.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
35.204.956 34.342.690
Başka Alacaklar
8.680.751 8.627.738
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8.680.751 8.627.738
Maddi Duran Varlıklar
907.049.735 886.361.012
Arazi ve Arsalar
129.760.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.638.944
Binalar
406.390.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
284.419.937
Taşıtlar
27.484.671
Mobilya ve Demirbaşlar
8.688.124
Özel Maliyetler
234.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
901.796
Faaliyet Kiralamasına Husus Varlıklar
4.841.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.824.027 194.066.777
Öteki Haklar
7.323.171
Etkinleştirilen Geliştirme Maliyetleri
98.021.276
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.722.330
Peşin Ödenmiş Giderler
47.542.163 35.155.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
288.590.572 230.465.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.475.892.204 1.389.019.967
TOPLAM VARLIKLAR
8.345.397.893 6.417.959.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.427.842 1.012.762.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.719.592 113.227.638
Ticari Borçlar
644.371.344 946.924.045
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
7.000.000 36.351.966
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
637.371.344 910.572.079
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
46.671.131 28.388.690
Öbür Borçlar
475.177.797
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
475.177.797
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
809.483.992 617.896.471
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
617.896.471
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
63.399.851 79.648.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.083.795 7.966.390
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
9.780.395 7.554.114
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
303.400 412.276
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.532.104 120.702.771
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.532.104 120.702.771
ORTA TOPLAM
3.156.867.448 2.927.516.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.156.867.448 2.927.516.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.107.409 159.475.205
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.107.409 159.475.205
Banka Kredileri
152.107.409 159.475.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.036.844 20.100.894
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16.036.844 20.100.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.144.253 179.576.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.325.011.701 3.107.092.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
5.020.386.192 3.310.866.689
Ödenmiş Sermaye
998.000.000 850.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
1.625.826.355
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
420.177.693 409.735.544
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
420.177.693 409.735.544
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
426.146.141 412.110.087
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-5.968.448 -2.374.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
167.067.671 52.168.495
Yasal Yedekler
167.067.671 52.168.495
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.356.088.144 171.953.239
Net Devir Karı yahut Zararı
453.226.329 1.827.009.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.020.386.192 3.310.866.689
TOPLAM KAYNAKLAR
8.345.397.893 6.417.959.075

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
13 1.893.821.925 1.080.911.812
Satışların Maliyeti
-1.313.214.928 -810.075.005
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
580.606.997 270.836.807
Finans Bölümü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Bölümü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
580.606.997 270.836.807
Genel İdare Giderleri
-36.489.484 -15.732.537
Pazarlama Giderleri
-85.938.818 -32.842.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.063.959 -6.418.881
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
14 116.085.287 184.273.749
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
14 -78.402.134 -84.079.403
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
488.797.889 316.036.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.945.232 3.107.896
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.035 -118.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
521.714.086 319.025.904
Finansman Gelirleri
15 51.467.904 1.853.593
Finansman Giderleri
15 -97.821.402 -49.417.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
475.360.588 271.461.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.134.259 -33.728.520
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
12 -65.324.462 -52.697.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 43.190.203 18.969.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
453.226.329 237.733.324
DEVİR KARI (ZARARI)
453.226.329 237.733.324
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Paydaşlık Payları
453.226.329 237.733.324
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
10.442.149 21.306.865
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
10.442.149 21.306.865
Devir Vergi (Gideri) Geliri
898.475 682.752
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
14.036.054 24.037.880
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.492.380 -3.413.767
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Yararları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişikliklere Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişikliklere Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.442.149 21.306.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
463.668.478 259.040.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana İştirak Payları
463.668.478 259.040.189

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145658

BIST

Share this content:

Yorum gönder