×

KALEKİM KİMYEVİ UNSURLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

KALEKİM KİMYEVİ HUSUSLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 -572.930 644.257.401
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
213.287.232 -213.287.232 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.754 71.096.946 70.460.192 -330.577 70.129.615
Devir Karı (Zararı)
71.096.946 71.096.946 -330.577 70.766.369
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.754 -636.754 -636.754
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.247.623 15.941.232 329.401.620 71.096.946 715.290.523 -903.507 714.387.016
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -31.324.656 -3.021.648 151.711.426 143.626.854 506.862.509 1.072.669.270 56.989.093 1.129.658.363
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanlışlara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
506.862.509 -506.862.509 5.318.674 5.318.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-945.596 94.026.830 93.081.234 7.325.291 100.406.525
Periyot Karı (Zararı)
94.026.830 94.026.830 7.325.291 101.352.121
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-945.596 -945.596 -945.596
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-217.236 -217.236
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -31.324.656 -3.967.243 151.711.426 650.489.363 94.026.830 1.165.750.504 69.415.821 1.235.166.325

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.533.089 -5.496.101
Periyot Karı (Zararı)
101.352.121 70.766.369
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.916.592 34.716.140
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 9.977.213 6.084.548
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
706.517 876.309
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 435.433 1.231.938
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 271.084 -355.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.856.662 23.550.453
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Share this content:

Yorum gönder