×

KARSU DOKUMA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

KARSU DOKUMA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Başka Çıkar / Kayıplar Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Öteki Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 215.312.093
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.314.737 66.999.783 -68.314.520 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.944.706 -1.605.897 338.809
Devir Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.975.538 47.975.538
Periyot Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 117.166.151 -6.627.737 3.512.516 63.082.853 47.975.538 263.626.440 263.626.440
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 137.884.284 -15.772.579 3.512.516 63.999.418 176.808.790 404.949.548 404.949.548
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.808.790 -176.808.790
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
792.058 -1.220.741 -428.683
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.645.218 3.645.218 15.493.800 15.493.800
Periyot Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 135.031.124 -16.993.320 3.512.516 244.453.426 15.493.800 420.014.665 420.014.665

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.672.196 -3.504.501
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
319.045.955 249.374.588
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
306.197.393 226.932.124
Faiz, Fiyat, Prim, Komite ve Öbür Gelirlerden Nakit Girişleri
12.848.562 22.442.464
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-302.311.673 -252.463.722
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-281.986.994 -226.166.131
Faiz, Fiyat, Prim, Komite ve Başka Gelirlerden Nakit Çıkışları
-3.570.252 -17.285.880
Çalışanlara ve Çalışanlar İsmine Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.754.427 -9.011.711
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
16.734.282 -3.089.134
Ödenen Temettüler
-1.467 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
2.939.381 611.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.026.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.545.991 -7.564.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.545.800 -7.426.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.545.800 -7.426.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-191 -138.427
Verilen Öbür Nakit Avans ve Borçlar
-191 -138.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.943.352 40.443.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.000.000 110.225.900
Kredilerden Nakit Girişleri
111.000.000 110.225.900
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-82.480.430 -59.649.612
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-81.917.070 -59.027.625
Öbür Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-563.360 -621.987
Ödenen Faiz
-18.576.218 -10.132.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.069.557 29.374.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.581 3.108.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.088.138 32.483.641
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 58.192.247 29.494.328
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 66.280.385 61.977.969

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 66.280.385 58.192.247
Finansal Yatırımlar
152.133.977 180.101.413
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
152.133.977 180.101.413
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 152.133.977 180.101.413
Ticari Alacaklar
177.876.980 165.111.285
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 177.876.980 165.111.285
Öteki Alacaklar
1.903.232 1.897.262
Bağlı Taraflardan Başka Alacaklar
6 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
9 1.903.232 1.897.262
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 303.002.573 319.426.760
Peşin Ödenmiş Giderler
61.749.310 21.302.414
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 61.749.310 21.302.414
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 6.097 24.019.236
Öteki Dönen Varlıklar
29 21.514.590 19.623.060
ORTA TOPLAM
784.467.144 789.673.677
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
784.467.144 789.673.677
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Başka Alacaklar
17.916 14.953
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 17.916 14.953
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 285.492.988 271.055.958
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 7.086.165 8.424.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
464.075 229.186
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 464.075 229.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.614.045 6.115.453
Öbür Duran Varlıklar
29 7.653.325 4.681.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.794.730 292.988.299
TOPLAM VARLIKLAR
1.092.261.874 1.082.661.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.701.749 287.772.513
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.701.749 287.772.513
Banka Kredileri
24 322.576.471 284.593.024
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
24 2.125.278 3.179.489
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.656.248 193.390.235
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.656.248 193.390.235
Banka Kredileri
24 163.021.466 191.325.540
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
24 1.634.782 2.064.695
Ticari Borçlar
83.407.343 70.207.889
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 1.220.937 1.351.250
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.186.406 68.856.639
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 30.235.155 5.706.754
Öbür Borçlar
246.401 259.630
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
6 12.801 14.268
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
9 233.600 245.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.960 2.412.040
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 360.960 2.412.040
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 24.019.236
Kısa Vadeli Karşılıklar
250.573 278.984
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
25 250.573 278.984
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.382.000 27.074.334
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 26.382.000 27.074.334
ORTA TOPLAM
630.240.429 611.121.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.240.429 611.121.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.104.959 37.317.542
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.104.959 37.317.542
Banka Kredileri
24 17.721.194 28.992.226
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
24 8.383.765 8.325.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.901.821 29.273.271
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
27 15.901.821 29.273.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.006.780 66.590.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
672.247.209 677.712.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
420.014.665 404.949.548
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
118.037.804 122.111.705
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
30 118.037.804 122.111.705
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
30 135.031.124 137.884.284
Öteki Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
30 -16.993.320 -15.772.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.512.516 3.512.516
Yasal Yedekler
30 3.512.516 3.512.516
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
30 244.453.426 63.999.418
Net Periyot Karı yahut Zararı
41 15.493.800 176.808.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.014.665 404.949.548
TOPLAM KAYNAKLAR
1.092.261.874 1.082.661.976

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
31 304.819.508 246.873.365
Satışların Maliyeti
31 -264.068.290 -159.518.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.751.218 87.355.352
BRÜT KAR (ZARAR)
40.751.218 87.355.352
Genel İdare Giderleri
28-33 -8.041.258 -3.831.160
Pazarlama Giderleri
28-33 -12.993.131 -10.591.807
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -437.112 -205.578
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
34 58.411.399 70.673.275
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
34 -33.868.007 -62.150.597
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
43.823.109 81.249.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.495.383 2.034
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.318.492 81.251.519
Finansman Giderleri
24-37 -28.981.656 -23.097.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.336.836 58.154.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.843.036 -10.178.568
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
40 0 -10.266.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.843.036 87.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
15.493.800 47.975.538
DEVİR KARI (ZARARI)
15.493.800 47.975.538
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
15.493.800 47.975.538
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 41 0,00441000 0,01367000
Sulandırılmış

Share this content:

Yorum gönder