×

ARZUM ELEKTRİKLİ KONUT ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ARZUM ELEKTRİKLİ MESKEN ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öteki Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Çıkarlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Karlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları) Özkaynak Metodu ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Başka Yarar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Forward Kontratının Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Metodu ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Başka Çıkar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öteki Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Öteki Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar (Kayıplar) Öbür Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -2.369.487 7.297.611 8.797.501 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 175.634.244
Transferler
50.130.119 -50.130.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-336.070 1.204.247 33.856.872 34.725.049 34.725.049
Devir Karı (Zararı)
33.856.872 33.856.872 33.856.872
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-336.070 1.204.247 868.177 868.177
Devir Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -2.705.557 0 0 0 0 0 8.501.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 110.914.961 33.856.872 210.359.293 210.359.293
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -6.192.065 0 0 0 0 0 11.860.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.136.451 0 0 0 94.576.011 40.619.421 201.993.805 201.993.805
Transferler
40.619.421 -40.619.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.304 185.005 21.745.295 20.888.996 20.888.996
Periyot Karı (Zararı)
21.745.295 21.745.295 21.745.295
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.304 185.005 -856.299 -856.299
Devir Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -7.233.369 0 0 0 0 0 12.045.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.136.451 0 0 0 135.195.432 21.745.295 0 222.882.801 0 222.882.801

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-870.739 -50.495.446
Devir Karı (Zararı)
21.745.295 33.856.872
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.286.710 38.309.966
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 3.820.782 3.541.095
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-142.414 3.747.276
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -324.115 2.555.333
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 181.701 1.191.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.428.898 6.510.121
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.260.363 1.380.646
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.168.535 5.129.475
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
27.778.990 13.554.128
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
18 27.778.990 13.554.128
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-346.458 -362.271
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -346.458 -362.271
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
19 13.367.257 12.891.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 121.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 121.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Başka Düzeltmeler
5 7.379.655 -1.693.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.878.238 -119.360.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.276.052 -75.115.979
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-140.276.052 -75.115.979
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.626.470 -15.373.493
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.626.470 -15.373.493
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
40.613.448 20.007.946
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
40.613.448 20.007.946
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.044.760 -39.924.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.366.076 -8.954.498
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.366.076 -8.954.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.153.767 -47.193.995
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -22.997.324 -6.587.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -27.182 3.285.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.306.665 -3.471.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -6.336.000 -3.805.024
Alınan Faiz
18 10.642.665 333.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.051.697 22.945.477
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.313.345 113.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 112.563.345 113.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 62.750.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-282.737.843 -80.345.048
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -282.737.843 -80.345.048
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -1.502.515 -1.627.839
Ödenen Faiz
-54.124.684 -8.081.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.615.771 -31.021.303
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
185.005 1.204.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.430.766 -29.817.056
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 316.305.477 94.541.789
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 156.874.711 64.724.733

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 156.874.711 316.305.477
Ticari Alacaklar
737.518.886 608.856.370
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 737.518.886 608.856.370
Öteki Alacaklar
1.073.852 1.056.378
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 1.073.852 1.056.378
Türev Araçlar
23 346.459 0
Stoklar
7 238.706.002 240.932.463
Peşin Ödenmiş Giderler
45.120.382 34.518.397
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.120.382 34.518.397
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 16.820.826 137.597
Başka Dönen Varlıklar
2.777.844 6.433.681
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
6 2.777.844 6.433.681
ORTA TOPLAM
1.199.238.962 1.208.240.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.199.238.962 1.208.240.363
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.767.000 5.965.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.767.000 5.965.000
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
133.033 138.226
Maddi Duran Varlıklar
9 61.220.544 57.721.856
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.227.409 4.334.807
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.768.705 13.644.777
Peşin Ödenmiş Giderler
3.897.842 2.064.734
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.897.842 2.064.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 25.369.778 33.768.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.384.311 117.637.469
TOPLAM VARLIKLAR
1.316.623.273 1.325.877.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
523.898.190 635.480.465
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
523.898.190 635.480.465
Banka Kredileri
4 305.875.037 363.102.964
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 3.338.170 4.109.395
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 214.684.983 268.268.106
Ticari Borçlar
378.504.479 338.894.400
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 378.504.479 338.894.400
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 3.368.623 1.473.203
Öteki Borçlar
64.841 140.296
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
6 64.841 140.296
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
124.002.572 83.389.124
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Mukavele Yükümlülükleri
6 124.002.572 83.389.124
Türev Araçlar
0 1.130.867
Alım Satım Maksatlı Türev Araçlar
22-23 0 1.130.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.081.580 2.678.152
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.081.580 2.678.152
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
19 21.256.855 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.572.398 27.838.831
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.031.878 19.103.665
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
12 8.540.520 8.735.166
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.571.200 17.810.019
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 12.571.200 17.810.019
ORTA TOPLAM
1.081.320.738 1.108.835.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.081.320.738 1.108.835.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
267.896 849.927
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
267.896 849.927
Banka Kredileri
4 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 267.896 849.927
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.151.838 14.198.743
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.500.543 8.907.066
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.651.295 5.291.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.419.734 15.048.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.740.472 1.123.884.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
222.882.801 201.993.805
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.233.369 -6.192.065
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-7.233.369 -6.192.065
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
14 -7.233.369 -6.192.065
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.045.334 11.860.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 12.045.334 11.860.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.136.451 10.136.451
Yasal Yedekler
14 10.136.451 10.136.451
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
14 135.195.432 94.576.011
Net Periyot Karı yahut Zararı
21.745.295 40.619.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
222.882.801 201.993.805
TOPLAM KAYNAKLAR
1.316.623.273 1.325.877.832

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
15 539.173.535 307.844.639
Satışların Maliyeti
15 -342.448.831 -194.602.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.724.704 113.242.020
BRÜT KAR (ZARAR)
196.724.704 113.242.020
Genel İdare Giderleri
16 -34.748.720 -16.700.535
Pazarlama Giderleri
16 -86.047.217 -43.368.175
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
4.832.024 6.090.575
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
-9.912.036 -1.068.784
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
70.848.755 58.195.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.848.755 58.195.101
Finansman Gelirleri
18 12.365.283 4.854.786
Finansman Giderleri
18 -48.101.486 -16.301.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.112.552 46.748.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.367.257 -12.891.467
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.740.387 -18.694.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.626.870 5.802.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
21.745.295 33.856.872
DEVİR KARI (ZARARI)
21.745.295 33.856.872
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar

Share this content:

Yorum gönder