×

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Özkaynak Hisseleri Başka Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Karlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Karlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Karları (Kayıpları) Özkaynak Formülü ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Forward Kontratının Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yolu ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öteki Yarar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Öteki Riskten Korunma Karları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar (Kayıplar) Öbür Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
141.750 174.258 4.551 171.032 3.952.858 1.668.880 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995
Transferler
0 0 94.322 -94.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 432.984 221.821 8.899 0 0 0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 4.551 171.032 0 0 0 0 4.385.842 0 0 1.890.701 11.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 463.401 108.699 0 7.422.490 2.018 7.424.508
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
141.750 1.028.675 2.373 327.971 5.699.933 2.758.380 -38.881 70.329 516.576 1.349.732 11.856.838 2.739 11.859.577
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0 0
Öteki Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 1.349.732 -1.349.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 172.167 147.486 39.696 1.347.173 1.706.522 263 1.706.785
Devir Karı (Zararı)
0 0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler

Share this content:

Yorum gönder