×

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ESERLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ESERLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Özkaynak Metodu ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
22 42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
22 2.031.132 112.442.536 -114.473.668
Periyot Karı (Zararı)
22 33.516.240 33.516.240 6.684.703 40.200.943
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -19.363 -1.250.389 -1.269.752 -1.269.752
Devir Sonu Bakiyeler
22 42.970.214 52.876.395 -56.042 9.309.308 -80.143 4.481.770 201.902.335 33.516.240 344.920.077 37.245.392 382.165.469
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
22 100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 4.334.963 178.389.472 281.117.006 594.520.996 38.218.770 632.739.766
Transferler
22 281.117.006 -281.117.006
Devir Karı (Zararı)
22 54.867.120 54.867.120 54.867.120
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
22 -1.117.123 -43.145.972 -44.263.095 -38.218.770 -82.481.865
Devir Sonu Bakiyeler
22 100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 3.217.840 416.360.506 54.867.120 605.125.021 0 605.125.021

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.817.966 -91.526.157
Periyot Karı (Zararı)
54.867.120 41.662.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
54.867.120 41.662.933
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.837.190 -29.099.822
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17-18 2.131.657 1.329.514
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.962.094 -3.727.074
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 256.867 -23.436
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.218.961 -3.703.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
873.030 86.131
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 873.030 86.131
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
4.900.548 -16.428.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -917.226 -10.045.674
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
31 4.860.844 684.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 1.036.565 2.978.703
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -79.635 -10.045.674
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.563.240 -29.836.475
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -21.563.240 -29.836.475
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
28 2.668.078 19.476.552
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
15 114.831 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.525.242 -89.767.293
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 35.137.967 5.549.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-479.984 44.866.855
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.715.284 1.398.963
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.235.300 43.467.892
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.797.701 -79.830.887
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-12 21.141.086 -93.039.749
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-12 656.615 13.208.862
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 7.101.916 -2.524.183
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
13 -3.285.058 2.572.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.518.143 -51.924.540
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 60.255
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.518.143 -51.984.795
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 693.102 -461.673
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.726 455.337
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.726 455.337
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 39.729 -8.470.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.555.172 -77.204.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -737.206 -14.321.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.410.321 5.210.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.610.805 47.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 16.327.440 47.995
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 283.365 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.944.709 -4.883.291
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -13.917.572 -4.883.291
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -27.137 0
Yatırım Emelli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 7.826.999 0
Alınan Faiz
30 917.226 10.045.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.528.731 344.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.011.177 1.436.145
Kredilerden Nakit Girişleri
9 44.011.177 1.436.145
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-29.195.872 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
9 -29.195.872 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
9 -425.730 0
Ödenen Faiz
31 -4.860.844 -684.175
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -407.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.757.018 -85.971.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.757.018 -85.971.678
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.362.729 157.539.063
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.119.747 71.567.385

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 157.119.747 31.362.729
Finansal Yatırımlar
1.146.853 118.081.685
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.146.853 118.081.685
Ticari Alacaklar
47.950.440 47.647.688
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 4.035.435 320.151
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 43.915.005 47.327.537
Öbür Alacaklar
23.689.235 46.307.422
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
7-10 22.570.000 43.711.086
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
10 1.119.235 2.596.336
Stoklar
11 23.365.936 27.248.891
Peşin Ödenmiş Giderler
14.237.148 9.971.861
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-13 7.614.912 7.164.411
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.622.236 2.807.450
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 3.285.344 3.211.076
Başka Dönen Varlıklar
10.474.010 9.699.655
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
12 10.474.010 9.699.655
ORTA TOPLAM
281.268.713 293.531.007
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.268.713 300.531.007
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 685.000
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.954 36.091
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımlar
4 394.768.055 373.204.815
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
16 0 7.826.999
Madd 11.141.657 2.889.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 15.903.348 26.786.592
Taşıtlar
17 740.474 1.696.241
Mobilya ve Demirbaşlar
17 1.678.683 2.387.398
Özel Maliyetler
17 -17.277 56.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 12.211.916 12.048.536
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 674.963 1.096.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.402 449.085
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 164.402 449.085
Peşin Ödenmiş Giderler
2.819.771 3.800.000
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.819.771 3.800.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
446.812.467 439.682.176
TOPLAM VARLIKLAR
735.081.180 740.213.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.795.917 38.860.132
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.795.917 38.860.132
Banka Kredileri
9 48.795.917 38.860.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.647.564 28.576.640
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.647.564 28.576.640
Banka Kredileri
9 30.417.427 28.215.586
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
9 230.137 361.054
Ticari Borçlar
15.704.010 11.149.302
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.704.010 11.149.302
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
21 1.687.085 993.983
Başka Borçlar
83.582 81.856
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
7-10 0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
10 83.582 81.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.267.769 8.228.040
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.267.769 8.228.040
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.748.788 405.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.987 290.023
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
20 552.283 205.319
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
20 84.704 84.704
ORTA TOPLAM
108.571.702 88.585.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.571.702 88.585.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.782.104 2.399.238
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.782.104 2.399.238
Banka Kredileri
9 4.266.023 1.577.382
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
9 516.081 821.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.951.857 1.425.791
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.951.857 1.425.791
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 14.650.496 15.063.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.384.457 18.888.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.956.159 107.473.417
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
605.125.021 594.520.996
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 100.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
22 21.814.748 21.814.748
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.864.807 8.864.807
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
8.988.816 8.988.816
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
22 9.309.308 9.309.308
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
22 -320.492 -320.492
Özkaynak Sistemi ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -124.009 -124.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.217.840 4.334.963
Yasal Yedekler
22 3.217.840 4.334.963
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
22 416.360.506 178.389.472
Net Devir Karı yahut Zararı
54.867.120 281.117.006
Denetim Gücü Olmayan Paylar
22 0 38.218.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.125.021 632.739.766
TOPLAM KAYNAKLAR
735.081.180 740.213.183

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
23 15.127.424 43.403.119
Satışların Maliyeti
23 -8.292.375 -21.973.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.835.049 21.429.700
BRÜT KAR (ZARAR)
6.835.049 21.429.700
Genel İdare Giderleri
24 -3.747.157 -4.267.740
Pazarlama Giderleri
24 -1.525.716 -3.354.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -2.666.365 -3.280.155
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
25 8.763.713 32.273.235
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
25 -4.004.144 -10.993.345
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
3.655.380 31.807.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 37.177.422 503.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 21.563.240 29.836.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.396.042 62.147.469
Finansman Gelirleri
27 0 0
Finansman Giderleri
27 -4.860.844 -1.007.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.535.198 61.139.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.668.078 -20.938.542
Devir Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.748.788 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 80.710 -20.938.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
54.867.120 40.200.943
DEVİR KARI (ZARARI)
54.867.120 40.200.943
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 6.684.703
Ana Paydaşlık Payları
29 54.867.120 33.516.240
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) 29 0,55000000 0,78000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 -19.363
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
22 0 -25.818
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 6.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 0 6.455
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -19.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.867.120 40.181.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 6.684.703
Ana Paydaşlık Payları
54.867.120 33.496.877

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148383

BIST

Share this content:

Yorum gönder