×

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Transferler
-3.510.915 5.639.797 285.368.152 -287.497.034 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
611.887.396 -37.932.861 -2.098.373 553.850.185 1.125.706.347 1.125.706.347
Periyot Karı (Zararı)
553.850.185 553.850.185 553.850.185
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
611.887.396 -37.932.861 -2.098.373 571.856.162 571.856.162
Kar Payları
-120.571.404 -60.447.013 -181.018.417 -181.018.417
Periyot Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 979.185.213 -45.966.183 -1.224.392 34.492.810 -120.571.404 578.135.213 553.850.185 2.059.842.229 2.059.842.229
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 979.185.213 -45.966.183 -1.224.392 34.492.810 -120.571.404 578.135.213 553.850.185 2.059.842.229 2.059.842.229
Transferler
-877.729 554.727.914 -553.850.185 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.296.855 -1.963.909 336.063.619 336.063.619
Periyot Karı (Zararı)
351.324.383 351.324.383 351.324.383
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.296.855 -1.963.909 -15.260.764 -15.260.764
Periyot Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 978.307.484 -59.263.038 -3.188.301 34.492.810 -120.571.404 1.132.863.127 351.324.383 2.395.905.848 2.395.905.848

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.566.348 -258.307.024
Periyot Karı (Zararı)
351.324.383 122.909.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
351.324.383 122.909.121
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.392.351 -80.572.377
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
19.817.314 13.764.664
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.376.460 -975.129
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.694.356 -3.812.266
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.682.104 2.837.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.684.712 4.317.238
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.043.509 3.139.137
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
198.549 605.933
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.442.654 572.168
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-9.818.682 798.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.181.490 -5.917.174
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
14 9.362.808 7.329.901
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -614.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.147.821 -129.282.592
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
1.021.721 32.436.116
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-573.135 -1.631.264
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-573.135 -1.631.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.352.791 -290.763.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.415.852 361.609.120
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-207.415.852 361.609.120
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-931.896 411.013
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-931.896 411.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-219.864.470 -241.372.287
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
16.488.539 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.865.218 -100.817.129
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.865.218 -100.817.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.293.458 -281.598.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.917.794 -28.996.374
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-509.900 -27.612.814
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.427.694 -1.383.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
365.284.823 -248.426.951
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.453.901 -696.416
Başka Karşılıklara Ait Ödemeler
659.901 1.316.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-924.475 -10.499.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.560.533 -58.188.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
503.025 2.164.246
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
503.025 2.164.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -96.392.144 -9.878.994
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -96.392.144 -9.878.994
Satış Gayesiyle Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.673.550 2.119.920
Satış Maksadıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.394.580 -453.984
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
39.868.126 -58.057.079
Verilen Başka Nakit Avans ve Borçlar
39.868.126 -58.057.079
Alınan Faiz
19.181.490 5.917.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.673.129 -52.708.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.500.000 10.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13.500.000 10.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-10.140.055 -83.287.880
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-10.140.055 -83.287.880
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5.940.894 -5.865.458
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.506.189 33.751.375
Ödenen Faiz
-9.467.779 -7.306.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.332.686 -369.203.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.923.854 27.158.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
293.256.540 -342.045.649
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 405.729.692 570.042.328
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 698.986.232 227.996.679

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 698.986.232 405.729.692
Ticari Alacaklar
2.195.210.828 1.952.733.653
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
387.913.145 390.819.620
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.807.297.683 1.561.914.033
Öbür Alacaklar
5.392.330 4.441.233
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
5.392.330 4.441.233
Türev Araçlar
8.085.363 0
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
11 8.085.363 0
Stoklar
7 731.028.220 509.481.646
Peşin Ödenmiş Giderler
18.336.522 34.825.061
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.336.522 34.825.061
Başka Dönen Varlıklar
36.752.507 36.242.607
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
36.752.507 36.242.607
ORTA TOPLAM
3.693.792.002 2.943.453.892
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
103.182.805 104.461.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.796.974.807 3.047.915.667
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
238.418 211.000
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
238.418 211.000
Maddi Duran Varlıklar
1.679.444.428 1.612.472.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
50.204.445 39.877.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.479.922 6.581.096
Peşin Ödenmiş Giderler
526.518 40.394.645
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
526.518 40.394.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.736.893.731 1.699.535.887
TOPLAM VARLIKLAR
5.533.868.538 4.747.451.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 33.926.575 30.755.873
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.926.575 30.755.873
Banka Kredileri
5 33.926.575 30.755.873
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 67.509.791 56.996.452
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 67.509.791 56.996.452
Banka Kredileri
5 42.910.911 35.934.756
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
24.598.880 21.061.696
Ticari Borçlar
1.497.608.747 1.196.952.834
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
25.399.608 31.787.923
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.472.209.139 1.165.164.911
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
10 57.455.865 25.103.651
Türev Araçlar
0 2.506.189
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
11 0 2.506.189
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868.245.907 836.952.449
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868.245.907 836.952.449
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
150.706.423 63.835.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.601.454 23.281.149
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
17.601.454 23.281.149
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.751.855 14.547.723
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.751.855 14.547.723
ORTA TOPLAM
2.722.806.617 2.250.931.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.722.806.617 2.250.931.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 194.723.083 196.549.548
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 194.723.083 196.549.548
Banka Kredileri
5 147.457.132 155.588.403
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
47.265.951 40.961.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.038.112 82.506.537
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
10 66.038.112 82.506.537
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
154.394.878 157.621.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.156.073 436.677.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.137.962.690 2.687.609.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.395.905.848 2.059.842.229
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
919.044.446 933.219.030
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
919.044.446 933.219.030
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
978.307.484 979.185.213
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-59.263.038 -45.966.183
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.188.301 -1.224.392
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.188.301 -1.224.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.492.810 34.492.810
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
-120.571.404 -120.571.404
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.132.863.127 578.135.213
Net Periyot Karı yahut Zararı
351.324.383 553.850.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.395.905.848 2.059.842.229
TOPLAM KAYNAKLAR
5.533.868.538 4.747.451.554

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 1.504.020.068 954.218.440
Satışların Maliyeti
12 -873.052.711 -655.803.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
630.967.357 298.415.060
BRÜT KAR (ZARAR)
630.967.357 298.415.060
Genel İdare Giderleri
-81.061.488 -51.954.856
Pazarlama Giderleri
-117.645.144 -68.501.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.333.950 -1.482.617
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
13 70.294.780 77.891.080
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
13 -67.701.251 -132.776.958
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
432.520.304 121.590.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.754.625 7.548.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.240 -465.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.148.689 128.673.415
Finansman Gelirleri
14 27.672.846 122.985.485
Finansman Giderleri
14 -40.604.083 -94.557.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
439.217.452 157.101.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.893.069 -34.192.602
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-87.795.822 -44.784.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-97.247 10.591.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
351.324.383 122.909.121
DEVİR KARI (ZARARI)
351.324.383 122.909.121
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
351.324.383 122.909.121
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 4,33840000 1,51780000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-13.296.855 -7.210.375
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-16.621.069 -9.012.969
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
3.324.214 1.802.594
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.324.214 1.802.594
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-1.963.909 -313.274
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.963.909 -313.274
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Çıkarlar (Kayıplar)
-1.963.909 -313.274
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.260.764 -7.523.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.063.619 115.385.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
336.063.619 115.385.472

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149324

BIST

Share this content:

Yorum gönder