×

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

DEVİR KARI (ZARARI)
728.325 1.185.761
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-36.267 0
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-45.334 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
9.067 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.067 0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
244.118 488.743
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
391.642 492.533
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
-199.181 -11.348
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
51.657 7.558
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51.657 7.558
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.851 488.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
936.176 1.674.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
257.938 172.579
Ana Paydaşlık Payları
678.238 1.501.925

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.481.306 7.049.564
Finansal Yatırımlar
7 11.511.008 10.044.176
Ticari Alacaklar
4.171.978 5.247.746
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
28 22.007 13.329
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.149.971 5.234.417
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar
2.254.843 1.840.304
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Bağlı Taraflardan Alacaklar
28 0 817
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Bağlı Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.254.843 1.839.487
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
75.067 38.265
Öteki Alacaklar
65.230 64.067
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
10 65.230 64.067
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
0 8.286
Türev Araçlar
114.592 117.676
Stoklar
11 2.997.425 4.301.636
Canlı Varlıklar
25.507 25.049
Peşin Ödenmiş Giderler
2.158.511 1.005.998
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 7.116
Öbür Dönen Varlıklar
19 287.856 292.377
ORTA TOPLAM
28.143.323 30.042.260
Satış Gayeli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 4.934.985 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.078.308 30.042.260
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 937.680 918.457
Ticari Alacaklar
0 12.825
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 12.825
Türev Araçlar
70.318 70.820
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımlar
4 559.301 562.039
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
12 2.619.694 2.640.995
Maddi Duran Varlıklar
13 2.927.296 3.250.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 408.047 708.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.732.734 2.874.905
Şerefiye
14 435.787 437.023
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.296.947 2.437.882
Peşin Ödenmiş Giderler
282.204 176.122
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 782.654 889.666
Başka Duran Varlıklar
63.937 84.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.383.865 12.189.313
TOPLAM VARLIKLAR
44.462.173 42.231.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.668.287 8.023.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.668.287 8.023.000
Banka Kredileri
8 5.337.016 6.812.109
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 1.331.271 1.210.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.030.304 1.278.708
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.591 17.543
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8,28 5.591 17.543
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.024.713 1.261.165
Banka Kredileri
8 916.261 1.126.195
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 108.452 134.970
Ticari Borçlar
2.122.362 2.984.116
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
28 4.741 5.479
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.117.621 2.978.637
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
142.202 215.259
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alakalı Taraflara Borçlar
28 55 59
Finans Dalı Faaliyetlerinden Bağlı Olmayan Taraflara Borçlar
142.147 215.200
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 210.691 234.605
Başka Borçlar
567.456 163.766
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
28 190.000 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
10 377.456 163.766
Türev Araçlar
16.864 9.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
497.081 469.551
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
497.081 469.551
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
26 125.473 220.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.983.103 1.247.677
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
20 125.027 95.456
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.858.076 1.152.221
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.077 3.834
ORTA TOPLAM
13.370.900 14.850.734
Satış Hedefli Sınıflandırılan Varlık Kümelerine Ait Yükümlülükler
25 3.258.490 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.629.390 14.850.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.346.023 2.598.933
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 12.303
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8,28 0 12.303
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.346.023 2.586.630
Banka Kredileri
8 2.016.989 2.071.244
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 329.034 515.386
Başka Borçlar
101.148 95.710
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
10 101.148 95.710
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımlardan Yükümlülükler
4 181.980 177.280
Türev Araçlar
4.000 6.090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.484 22.882
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.484 22.882
Uzun Vadeli Karşılıklar
345.086 331.480
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
20 339.050 323.510
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
6.036 7.970
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 663.787 644.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.648.508 3.876.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.277.898 18.727.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
20.705.286 20.217.048
Ödenmiş Sermaye
21 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
21 143.526 143.526
Geri Alınmış Hisseler (-)
21 -59.533 -59.533
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
35.159 35.159
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-179.718 -143.451
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-175.677 -139.410
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-175.677 -139.410
Özkaynak Usulü ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.041 -4.041
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.813.566 3.731.181
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.269.914 4.040.005
Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
-456.348 -308.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Yararları (Kayıpları)
-456.348 -308.824
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.611.163 1.867.062
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
0 -291.000
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
11.092.065 6.302.756
Net Devir Karı yahut Zararı
632.120 6.014.410
Denetim Gücü Olmayan Paylar
3.478.989 3.287.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.184.275 23.504.268
TOPLAM KAYNAKLAR
44.462.173 42.231.573

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
4.683.719 2.187.563
Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
1.867.218 110.913
TOPLAM HASILAT
5 6.550.937 2.298.476
Satışların Maliyeti
-3.946.218 -1.459.820
Finans Dalı Faaliyetleri Maliyeti
-1.098.351 -69.200
TOPLAM MALİYETLER
5 -5.044.569 -1.529.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
737.501 727.743
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
768.867 41.713
BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.368 769.456
Genel İdare Giderleri
-295.926 -136.898
Pazarlama Giderleri
-348.209 -142.479
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.652 -1.728
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
22 269.981 568.602
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
22 -166.238 -29.262
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -7.419 -7.625
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
933.905 1.020.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 393.421 378.595
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -38.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.327.326 1.360.127
Finansman Giderleri
24 -459.052 -311.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
868.274 1.048.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -172.987 -129.016
Devir Vergi (Gideri) Geliri
26 -159.545 -159.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.442 30.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
695.287 919.800
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
33.038 265.961
DEVİR KARI (ZARARI)
728.325 1.185.761
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
96.205 202.260
Ana Paydaşlık Payları
632.120 983.501
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Ana Paydaşlık Hisselerine İlişkin Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) (Kr) 27 0,24400000 0,38000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.319.861 -762.927
Devir Karı (Zararı)
728.325 1.185.761
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
695.287 919.800
Durdurulan Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
33.038 265.961
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.041.095 -131.340
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 240.847 125.233
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
771.386 13.884
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 51.278 18.019
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
706.623 -4.722
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.485 587
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-148.819 118.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 -431.129 -107.509
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
24 285.307 225.087
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.313 42.413
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -4.310 -41.936
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.264 -143.304
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.707 -334.727
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 7.419 7.625
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
26 172.987 94.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.282 -12.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-363.239 -1.364.547
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-36.802 -52.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.429 -325.247
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.678 -4.721
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.751 -320.526
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-414.543 -276.383
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
149.187 -9.969
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
149.187 -9.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
262.536 -690.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
674.768 110.709
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-738 -869
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
675.506 111.578
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.053 44.724
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.667 -16.001
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.128 -7.144
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -25.989
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
219.128 18.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.364 -142.377
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.293.777 -147.982
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
193.413 5.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.406.181 -310.126
Alınan Faiz
197.663 -67.989
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.681 -723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -254.302 -384.311
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.002.517 -1.168.119
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara Ait Nakit Girişleri
36.029 52.472
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 0 -71.075
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.187.043 1.533.427
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -2.779.682 -2.564.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.836 34.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -444.352 -153.633
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-103.391 346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.026.622 2.109.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.633.714 5.125.083
Kredilerden Nakit Girişleri
5.632.383 4.687.444
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.331 437.639
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-6.243.804 -2.914.398
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-6.243.804 -2.914.398
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-63.359 -21.775
Ödenen Faiz
-179.087 -79.353
Durdurulan Faaliyetlere Ait Net Nakit Akışları
25 -1.174.086 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.709.278 178.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
141.020 645.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.568.258 824.044
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.049.564 4.637.971
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.481.306 5.462.015

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Özkaynak Usulü ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
21 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.155.915 -86.948 1.020.689 4.281.683 2.828.476 12.905.136 1.414.544 14.319.680
Transferler
846.373 1.982.103 -2.828.476 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
522.214 -3.790 983.499 1.501.923 172.579 1.674.502
Periyot Karı (Zararı)
983.499 983.499 202.260 1.185.759
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
522.214 -3.790 518.424 -29.681 488.743
Kar Payları
-330.000 -330.000 -330.000
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
40.083 40.083
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.967 1.967 50.505 52.472
Periyot Sonu Bakiyeler
21 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.678.129 -90.738 1.867.062 5.935.753 983.499 14.079.026 1.677.711 15.756.737
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
21 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -139.410 -4.041 4.040.005 -308.824 1.867.062 6.011.756 6.014.410 20.217.048 3.287.220 23.504.268
Transferler
744.101 5.270.309 -6.014.410 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.267 229.909 -147.524 632.120 678.238 257.938 936.176
Periyot Karı (Zararı)
632.120 632.120 96.205 728.325
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.267 229.909 -147.524 46.118 161.733

Share this content:

Yorum gönder