×

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 09.05.2023 tarihi prestijiyle net faal bedel tablosuna nazaran hisse başına net faal kıymeti 1.7431 TL dir. 09.05.2023 tarihi prestijiyle paydaşlık hissemizin BİAŞ’ta oluşan yüklü ortalama fiyatı, hisse başına net faal bedelinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Heyetinin (III-48.5) sayılı Menkul Değer Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildiriminin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36. unsurunun ikinci fıkrasının “Ortaklık hisselerinin BİAŞ’ta oluşan yüklü ortalama fiyatının, hisse başına net faal pahasının 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, paydaşlığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net etkin kıymet tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması mecburidir.” kararı yeterince, sektörel bazda hazırlanan 09.05.2023 tarihli portföy ve toplam kıymeti tablosu hisse sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149519

BIST

Share this content:

Yorum gönder