×

VAKIF MENKUL DEĞER YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF MENKUL DEĞER YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 09.05.2023 tarihi itibarıyla net faal bedel tablosuna nazaran hisse başına net faal pahası 1,322259 TL’dir. 09.05.2023 tarihi prestijiyle iştirak hissemizin BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, hisse başına net faal pahasının 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Konseyinin (III-48.5) sayılı Menkul Değer Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Bildirisinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan yüklü ortalama fiyatının, hisse başına net etkin pahasının 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net faal paha tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması mecburidir.” kararı yeterince, sektörel bazda hazırlanan 09.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149416

BIST

Share this content:

Yorum gönder