×

Petkim’den birinci çeyrekte zayıf bilanço performansı

Petkim’in 2023 yılının birinci çeyreğinde net kârı piyasa beklentilerini aşarken FAVÖK ve ciro, beklentilerin altında kaldı.

Şirket birinci çeyrekte 154,7 milyon TL net ana iştirak kârı açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin 10 milyon TL düzeyinde sonlu bir ziyan açıklaması istikametindeydi. Petkim’in bir evvelki yılın tıpkı çeyreğindeki net karı 1,75 milyar TL ve 2022 yılının tamamındaki net karı 6,58 milyar TL düzeyindeydi.

Şirketin satış gelirleri birinci çeyrekte 9,4 milyar TL’lik piyasa beklentisinin altında 9,2 milyar TL oldu. Ciro geçtiğimiz yılın birebir çeyreğindeki 11,4 milyar TL’ye nazaran de yüzde 20’ye yakın geriledi. Birinci çeyrekte FAVÖK de beklentilerin altında kaldı. Petkim’in FAVÖK fiyatı 108 milyon TL’lik beklentiye karşılık -243 milyon TL olurken bir evvelki yılın birebir devrindeki 1,55 milyar TL’lik FAVÖK’e nazaran önemli bir gerileme kaydetti.

Toplam satışlara ton bazında bakıldığında; geçen yılın birinci çeyreğinde 593 bin olan satış ölçüsünün bu yılın birinci çeyreğinde 434 bin tona gerilediği görülüyor. Satışlar 2022 yılının son çeyreğinde ise 465 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Petkim, ekonomik nedenler ve global piyasalardaki sakinlik nedeniyle üretim kapasitesinin düştüğünü açıklarken üretim ölçüsü geçtiğimiz yılın birinci çeyreğindeki 709 bin tondan bu çeyrekte 570 bin tona geriledi. Kapasite kullanım oranı da tıpkı devirde yüzde 82,1’den yüzde 63,9’a geriledi.

2023 birinci çeyrekte etilen fiyatları bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 17 artarken nafta maliyeti yüzde 7 oranında arttı. Etilen-nafta makası ise 2022 son çeyreğindeki 184 USD/tondan birinci çeyrekte 275 tona yükseldi.

Petkim’de işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, azalan FAVÖK’ün tesiriyle -40 milyon dolara gerilerken şirketin birinci çeyrekte net nakit durumu 16,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Petkim, Star Rafineri mutabakatında geçtiğimiz ay revizyona gitmişti

Petkim, 10 Nisan 2023 tarihili İdare Heyeti kararı ile Petkim ve STEAŞ ortasındaki mevcut kontratın kurallarına ek olarak STEAŞ ile yeni bir protokol imzalanmasına karar vermiş, bu mutabakattaki revizyonu geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirmişti.

Protokol uyarınca, Petkim’in STAR Rafineri’deki dolaylı hissedarlığının yüzde 18’den yüzde 12’ye ve hasebiyle STEAŞ’tan alınacak Rafineri Holding paylarının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine ve bu bağlamda Pay Bölüm Bedeli’nin 480 milyon dolara düşürülmesine, Petkim kontrat kapsamında halihazırda STEAŞ’a yapılmış bulunan 480 milyon dolar fiyatındaki ödeme dışında kontrat kapsamında ayrıca rastgele bir ödeme yapılmamasına ve mukavelenin bu doğrultuda tadil edilmesine karar verilmişti. Bu konu ile ilgili olarak STEAŞ ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve mutabakata varılmış, bu kapsamda kelam konusu pay bölümü ve kapanış süreçleri mukavelede öngörülen şartlar yerine getirildiğinde rastgele bir ek ödeme yapılmaksızın gerçekleştirilecektir.

Share this content:

Yorum gönder