×

Resmi Gazete’de bugün (16.05.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/13338 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Share this content:

Yorum gönder