×

VAKIF MENKUL DEĞER YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF MENKUL DEĞER YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15.05.2023 tarihi itibarıyla net etkin paha tablosuna nazaran hisse başına net faal kıymeti 1,326855 TL’dir. 15.05.2023 tarihi prestijiyle iştirak hissemizin BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, hisse başına net etkin pahasının 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Şurasının (III-48.5) sayılı Menkul Değer Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildiriminin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan yüklü ortalama fiyatının, hisse başına net etkin bedelinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net faal kıymet tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması mecburidir.” kararı mucibince, sektörel bazda hazırlanan 15.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151631

BIST

Share this content:

Yorum gönder