×

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Özkaynak Sistemi ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
49.665.670 49.665.670 51.937.352 101.603.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 970.933.795 523.125.635 2.768.279.659 1.361.581.742 4.129.861.401
Transferler
523.125.635 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.281.986 206.782.588 575.746.802 779.247.404 325.779.711 1.105.027.115
Devir Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -6.093.822 6.243.916 539.759.033 53.838.737 1.494.059.430 575.746.802 3.547.527.063 1.687.361.453 5.234.888.516
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
334.000.000 2.134.574.576 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.071.161.251 757.352.143 5.790.862.933 2.086.851.330 7.877.714.263
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
707.354 376.916.765 377.624.119 394.036.767 771.660.886
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 2.135.281.930 -50.733.395 20.163.680 456.162.026 68.182.652 2.448.078.016 757.352.143 6.168.487.052 2.480.888.097 8.649.375.149
Transferler
757.352.143 -757.352.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.541.812 -561.723.301 -210.069.129 -784.334.242 -396.690.795 -1.181.025.037
Kar Payları
-435.562.346 -435.562.346
Devir Sonu Bakiyeler
334.000.000 2.135.281.930 -63.275.207 20.163.680 -105.561.275 68.182.652 3.205.430.159 -210.069.129 5.384.152.810 1.648.634.956 7.032.787.766

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
706.950.648 1.130.746.539
Devir Karı (Zararı)
-7.647.605 690.342.563
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
622.690.985 479.104.363
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
9-10 174.946.489 96.148.236
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
71.239.444 3.747.863
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.727.551 -345.958
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 65.511.893 4.093.821
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.237.527 46.097.152
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 142.372.525 41.646.269
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.865.002 4.450.883
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
255.756.860 223.091.382
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
251.615.632 230.750.721
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.141.228 -7.659.339
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.421.300 39.511.539
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
86.746
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.421.300 39.424.793
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-26.085.450 -21.833.771
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.910.570 92.500.476
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.072.015 -158.514
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -1.072.015 -158.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
593.016.704 82.640.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.013.370.115 -37.815.270
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.248.549 -91.503.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.973.094.458 24.979.963
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-338.489.346 -1.052.438.495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-603.386.253 1.614.929.883
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.229.991 3.629.802
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.415.909 2.882.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.007.838.642 -540.837.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.236.215 158.812.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.208.060.084 1.252.087.706
Ödenen Faiz
-314.675.348 -125.649.906
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -98.968.340 -51.604.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.465.748 55.913.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.171.980.261 -198.902.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 5.373.203 8.892.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -377.692.505 -160.944.703
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-799.660.959 -46.849.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.133.712.407 314.036.604
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.943.829.112 3.341.200.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-8.810.231.464 -3.027.163.396
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
114.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.668.682.794 1.245.881.140
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-33.621.935 78.884.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.635.060.859 1.324.765.453
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.083.379.197 1.171.491.537
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.718.440.056 2.496.256.990

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.718.440.056 1.083.379.197
Finansal Yatırımlar
17 1.261.719.439 447.610.807
Ticari Alacaklar
3.561.461.069 1.554.489.791
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
16 3.174.970.807 1.293.504.504
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 386.490.262 260.985.287
Öbür Alacaklar
600.503.517 468.030.922
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 600.503.517 468.030.922
Stoklar
8 5.560.144.612 7.798.691.052
Peşin Ödenmiş Giderler
891.101.424 546.357.195
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 891.101.424 546.357.195
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.330.823 74.773.277
Başka Dönen Varlıklar
243.439.586 131.073.520
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
243.439.586 131.073.520
ORTA TOPLAM
14.839.140.526 12.104.405.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.839.140.526 12.104.405.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 64.711.377 79.159.050
Ticari Alacaklar
967.185 1.133.425
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
967.185 1.133.425
Öteki Alacaklar
19.147.451 34.371.497
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 19.147.451 34.371.497
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar
226.423.683 200.338.233
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
267.963.745 267.963.745
Maddi Duran Varlıklar
9 7.449.714.358 7.522.556.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 521.124.898 460.396.001
Şerefiye
156.072.906 181.827.657
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365.051.992 278.568.344
Peşin Ödenmiş Giderler
180.838.617 187.093.500
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 180.838.617 187.093.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.730.891.314 8.753.011.965
TOPLAM VARLIKLAR
23.570.031.840 20.857.417.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.589.707.933 5.515.983.218
Ticari Borçlar
4.479.255.432 5.079.337.975
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
16 26.221.125 7.152.251
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.453.034.307 5.072.185.724
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 67.027.346 61.797.355
Başka Borçlar
690.563.839 419.417.369
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 690.563.839 419.417.369
Türev Araçlar
8.421.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.084.175.075 76.336.433
Bağlantılı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.854.988.322
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 229.186.753 76.336.433
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
495.064.559 696.321.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
462.780.299 400.185.760
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 52.615.578 93.107.205
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
12 410.164.721 307.078.555
ORTA TOPLAM
15.868.574.483 12.257.800.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.868.574.483 12.257.800.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 41.624.512 44.811.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
499.886.812 526.372.881
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 499.886.812 526.372.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
127.158.267 150.718.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
668.669.591 721.902.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.537.244.074 12.979.703.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
5.384.152.810 5.790.862.933
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.092.170.403 2.104.004.861
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
2.072.006.723 2.083.841.181
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
2.135.281.930 2.134.574.576
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-63.275.207 -50.733.395
Özkaynak Tekniği ile Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.163.680 20.163.680
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-105.561.275 456.162.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
-105.561.275 456.162.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.182.652 68.182.652
Yasal Yedekler
20 68.182.652 68.182.652
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
3.205.430.159 2.071.161.251
Net Periyot Karı yahut Zararı
-210.069.129 757.352.143
Denetim Gücü Olmayan Paylar
1.648.634.956 2.086.851.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.032.787.766 7.877.714.263
TOPLAM KAYNAKLAR
23.570.031.840 20.857.417.726

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
13 7.141.220.142 7.923.039.262
Satışların Maliyeti
13 -6.490.029.084 -6.411.119.173
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
651.191.058 1.511.920.089
BRÜT KAR (ZARAR)
651.191.058 1.511.920.089
Genel İdare Giderleri
-185.309.187 -69.299.831
Pazarlama Giderleri
-296.390.383 -202.382.150
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
14 204.794.409 353.842.390
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
14 -328.021.746 -823.302.216
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
46.264.151 770.778.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.139.061 158.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-93.617 -240
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26.085.450 21.833.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.395.045 792.770.327
Finansman Gelirleri
260.440.388 164.951.174
Finansman Giderleri
-393.034.087 -250.131.700
Net Nakdî Durum Karları (Kayıpları)
31.640.479 75.253.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.558.175 782.843.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.910.570 -92.500.476
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-3.798.805 -79.392.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.709.375 -13.107.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-7.647.605 690.342.563
DEVİR KARI (ZARARI)
-7.647.605 690.342.563
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
202.421.494 114.595.761
Ana Paydaşlık Payları
-210.069.099 575.746.802
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına çıkar (kuruş) 15 -0,62900000 1,72400000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-12.541.812 -3.281.986
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-15.677.265 -4.102.483
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
3.135.453 820.497
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Ögeleri, Vergi Etkisi
3.135.453 820.497
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-1.160.835.592 417.966.538
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.160.835.592 -1.173.377.404 414.684.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.181.025.009 1.105.027.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-396.690.795 325.779.711
Ana İştirak Payları
-784.334.214 779.247.404

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152152

BIST

Share this content:

Yorum gönder