×

Resmi Gazete’de bugün (13.05.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Ordu İli Hudutları İçerisinde Bulunan Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ordu Özgür Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7288)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/278, 279, 280)
YÖNETMELİKLER
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Vazifeleri ve Çalışma Asıllarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Yataklı Sıhhat Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Tarz ve Asılları Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi
–– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi
–– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H1) Listesi
–– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi
–– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet Müsaadesi Verilmesine Ait Karar
–– Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesinin İptal Edilmesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Share this content:

Yorum gönder